Import & Export

Vi har:

 • Certifikat i Tullverkets servicetrappa nivå 5
 • AEO certifikat hos Tullverket
 • Ombudstillstånd hos Tullverket
 • Kredittillstånd hos Tullverket
 • Säkerhetscertifikat hos Tullverket
 • Eget tullager typ E
 • Tillstånd för Q-markering

Vi utför:

 • Import o export från dörr till dörr
 • Utförseldokument (gäller ej alla länder)
 • Införseldokument
 • Inrikestransporter i Sverige av oförtullat gods
 • Förtullningar
 • Importavgifter beräkning samt betalningsförmedling
 • Förvaring på tullager av oförtullat gods

Vi hanterar:

 • Alla typer av gods och är specialiserade på fordon