Registrering av fordon

Vi hjälper till med all pappershantering samt kontakt med myndigheter såväl Transportstyrelsens ”Ursprungskontroll” som registreringsbesiktning.

Vi kan även ordna SFRO besiktning till ombyggda fordon..